FARM TOUR 2022

neděle 4. 9. 2022

Hrabyně

 

ŠKODA Cup

propozice >

Techniserv Cup

propozice >

pořadatel:

hlavní partner:

ostrava poruba

 

partner FARM TOUR:

 

partneři:

cesky svas cyklistiky

FARM TOUR 2022

ŠKODA CUP 2022 / TECHNISERV CUP 2022 / Hrabyně

ŠKODA CUP 2022

Český pohár na silnici Elite a U23

6. ročník FARM TOUR

 

Pořadatel: Sdružení sportovních klubů Vítkovice z. S. a YOGI, Závodní ulice 2891/86 Ostrava Vítkovice 70300, tel 595783259

Termín: 4. 9. 2022, 14.00 hodin

Místo konání: Obec Hrabyně – Národní Památník II. světové války

Ředitel závodu: Vítězslav Dostál, tel.: +420 601 184 456, e-mail: vita.dostal@stastnaplaneta.cz

Velitel trati: Oldřich Zvolánek tel.: +420 724 094 796, e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz

Hlavní rozhodčí: Richard Kratochvíl, tel.: +420 606 931 250

Přihlášky: nejpozději do 1. 9. 2022 na csc.sportsoft.cz (Škoda Cup)

Kancelář závodu: 4. 9. 2022 - Národní Památník od 7:00 hodin do skončení závodu

Výdej st. čísel: v kanceláři závodu od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Startovné: dle rozpisu Českého poháru 2022

Porada družstev: 12.30 hod. kancelář závodu

Podpisové archy: Budou k dispozici 70 minut před startem závodu v prostoru startu. Ukončení podpisů 10 minut před startem závodu.

Startují: Muži ELITE a U23

Trasa závodu: Hrabyně, Háj ve Slezku, Smolkov, Lhota, Mokré Lazce, Hrabyně.

Délka okruhu: 13,3 km

Start závodu: 14.00 hodin, 12 okruhů, celkem 159,6 km

Podmínka účasti: platná licence národního svazu 2022

Ceny: dle rozpisu Českého poháru 2022

Vyhlášení vítězů: 15 minut po projetí vítěze cílem v prostoru Národního Památníku

Zdravotní zajištění: FN Ostrava Poruba, tel: +420 597 371 111, sanitky a lékař na místě startu a cíle 

Lékař závodu: MUDr. Tomáš Schichel, GSM: +420 603 882 649

Mechanická vozidla: Pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě a konvojová čísla se budou vydávat po předložení platné licence ČSC pro rok 2022, včetně vysílaček.

Vysílací kanál: Radio-tour bude vysílat na frekvenci UHF CH1 – 448,490 MHz

Pevný bufet: Bude označenve stoupání cca 2 km před cílem

Zelená zóna: 200m před a 500m za občerstvovací zónou

Časový limit: Časový limit v cíli závodu je stanoven na 8% času vítěze. Závodníci. kteří nedokončí závod, ve stanoveném časovém limitu nebudou v cíli klasifikováni. Průběžný limit: závodníci se ztrátou 10 ti minut na čelo závodu mohou být ze závodu odvoláni. 

Doping: bude prováděn dle pravidel UCI a antidopingového výboru v ČR, v areálu Národního památníku v místnosti, která bude označena.

Upozornění: Veškerá opatření k zabránění šíření koronaviru budou aktualizována ke dni závodu dle platných nařízení.

Předpis: Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu ŠKODA CUP 2022 a ustanovení tohoto rozpisu závodu. V případě přestupků bude postupováno dle pravidel ČSC a tabulky trestů ČSC. Závod je organizován na základě vydání Zvláštního užití komunikace dle §25 zákona 13/1997. Všichni účastníci závodu, startují, na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. Všichni jsou povinni dodržovat zákon č. 361/2000 Sb. a uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích. Pořadatel neručí, za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.

Ostatní: Rozjíždění po trati v průběhu závodu mládežnických kategorií je zakázáno. V případě příjezdu do prostoru startu / cíle závodu jsou jezdci pohybující se po trati závodu povinni zastavit na bezpečném místě a vyčkat průjezdu jezdců v závodě a jejich mechanických vozů.

Pořadatel si vyhrazuje právo:

  • uvést ve výsledcích jméno a oddílovou příslušnost závodníka, včetně data narození zveřejnit
  • jméno a fotografie ze závodu pro tisk a propagaci závodu.
  • nutných změn v trase závodu z důvodů stavebních prací na silnici a jiných nepředvídaných okolností


Trasa závodů:

ŠKODA CUP 2022, TECHNISERV CUP 2022, FARM TOUR 2022

 

Oldřich Zvolánek - předseda SSK Vítkovice

Vítězslav Dostál - ředitel závodu

Schváleno zástupcem silniční komise ČSC ze dne: 18. 4. 2022 

V:2022/12.1

Ondřej Vačkář