FARM TOUR 2022

neděle 4. 9. 2022

Hrabyně

 

ŠKODA Cup

propozice >

Techniserv Cup

propozice >

pořadatel:

hlavní partner:

ostrava poruba

 

partner FARM TOUR:

 

partneři:

cesky svas cyklistiky

FARM TOUR 2022

ŠKODA CUP 2022 / TECHNISERV CUP 2022 / Hrabyně

TECHNISERV CUP 2022

Český pohár mládeže a žen na silnici

6. ročník FARM TOUR

 

Pořadatel: Sdružení sportovních klubů Vítkovice z. S. a YOGI, Závodní ulice 2891/86 Ostrava Vítkovice 70300, tel 595783259

Termín: 4. 9. 2022 od 9.00 hodin

Místo konání: Obec Hrabyně – Národní Památník II. světové války

Ředitel závodu: Vítězslav Dostál, tel.: +420 601 184 456 e-mail: vita.dostal@stastnaplaneta.cz

Velitel trati: Oldřich Zvolánek tel.: +420 724 094 796 e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz

Hlavní rozhodčí: Petr Glogar, tel.: +420 702 163 673

Přihlášky: do 1. 9. 2022 přes csc.sportsoft.cz (Škoda Cup)

Kancelář závodu: 4. 9. 2022 - Národní Památník od 7:00 hodin do skončení závodu

Výdej st. čísel: 4. 9. 2022 v kanceláři závodu od 7:00 do 10:30

Porada: v kanceláři závodu od 08.00 hodin

Startovné: Žáci, Žákyně = 190,- Kč, Kadeti, Kadetky = 290,- Kč, Junioři, Juniorky a Ženy = 390,- Kč

V případě pozdního přihlášení bude ke startovnému připočteno manipulační poplatek 300 Kč. Při neúčasti závodu se startovné nevrací.

Podmínka startu: Platná licence národní cyklistické federace pro rok 2022

Čas startuKategoriePočet
okruhů
Počet
kilometrů
9:00   Starší žáci + Kadetky 3

39,9

9:03 Žákyně straší a mladší 2

26,6

9:06 Mladší žáci 2 26,6
10:50 * Jnioři 6 79,8
10:53 * Kadeti 4 53,2
10:56 * Ženy a Juniorky 5 66,5
 

 

* Čas je orientační. Může se mírně lišit v závislosti na průběhu závodu předešlých kategorií. Při malém počtu startujících se můžou kategorii slučovat


Trasa závodu: Hrabyně » Háj ve Slezku » Smolkov » Lhota » Mokré Lazce » Hrabyně

Délka okruhu: 13,3 km

Předpis: Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu TECHNISERV CUP 2022 a ustanovení tohotorozpisu závodu. V případě přestupků bude postupováno dle pravidel ČSC a tabulky trestů ČSC. Závod je organizován na základě vydání Zvláštního užití komunikace dle §25 zákona 13/1997. Všichni účastníci závodu se účastní na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. Všichni jsou povinni dodržovat zákon č. 361/2000 Sb. a uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.

Vyhlášení výsledků: Vítěz v každé kategorii obdrží ceny dle rozpisu Techniserv Cup 2022. Vyhlášení výsledku proběhne 15minut po projetí cílem třetího závodníka dané kategorie.

Zdravotní zajištěni: Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, tel.: +420 597 371 111 sanitka a lékař u startu a cíle.

Lékař závodu: MUDr. Tomáš Schichel, GSM: +420 603 882 649

Dopingová kontrola: Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového kontrola: výboru ČR, v určené místnosti Národního Památníku.

Další ustanovení: Závodník se ztrátou jednoho kola na čelo závodu bude ze závodu odvolán a neklasifikován.

Časový limit: Závodník se ztrátou více jak 10 minut na hlavní pole své kategorie může být ze závodu odvolán.

Mech. vozidla: Pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě. Konvojová čísla se budou vydávat po předložení platné licence ČSC pro rok2022. Počet mechanických vozů může být omezen v důsledku zajištění bezpečnosti závodu.

Vysílací kanál: Radio-tour bude vysílat na frekvenci UHF CH1 448,490 MHz, CH2 448,570 MHz, CH3 448,610 MHz.

Pevný bufet: bude označen ve stoupání cca 2km před cílem

Zelená zóna: 200 m před a 500 m za občerstvovací zónou

Podpisové archy: Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů které budou vystaveny 30 minut před startem kategorie v prostoru startu. Ukončení podpisů je 10 minut před startem dané kategorie.

Pořadatel si vyhrazuje právo:

  • uvést ve výsledcích jméno a oddílovou příslušnost závodníka, včetně data narození
  • zveřejnit jméno a fotografie ze závodu pro tisk a propagaci závodu.
  • nutných změn v trase závodu z důvodů stavebních prací na silnici a jiných nepředvídaných okolností

 

Trasa závodů

ŠKODA CUP 2022, TECHNISERV CUP 2022, FARM TOUR 2022

Oldřich Zvolánek - předseda SSK Vítkovice

Vítězslav Dostal - ředitel závodu

Schváleno zástupcem silniční komise ČSC ze dne: 17. 4. 2022

V:2022/11.1

Ondřej Vačkář